Penningmeester

 

 

Taken

·         Beheren van de geldmiddelen;

·         Begeleiden van de financiën van de commissies;

·         Het aansturen van de Financiële commissie;

·         Contacten onderhouden met de kasbeheerders;

·         Het doen van betalingen namens de vereniging;

·         Het maken en verzenden van facturen;

·         Het tijdig betalen van rekeningen;

·         Het opstellen van de begroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering;

·         Opstellen jaarrekeningen en tussentijdse rapportages;

·         Kascontrole commissie organiseren;

 

Bevoegdheden

·         Het doen van voorstellen tijdens de bestuursvergaderingen;

·         Het tekenen van officiële stukken;

 

Verantwoordelijkheden

·         Het functioneren van de Financiële commissie;

 

Eventuele benodigde kwaliteiten

·         Moet balans, begroting en winst/verliesrekening kunnen opmaken;

·         Moet betrouwbaar, integer en accuraat zijn;

·         Moet kennis van juridisch en fiscale aangelegenheden hebben;

 

Tijdindicatie

4 uur per week

Terug naar boven