Nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering

01 november 2018
www.neo25.nl

Op woensdag 31 oktober heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

Een bescheiden aantal was deze avond naar het NEO-clubhuis gekomen om het verhaal van het bestuur te beluisteren en mee te praten en te denken over het wel en wee van onze vereniging.

 

De avond bestond globaal uit een 2 delen. Via deze link kunt u de presentatie van de besproken onderwerpen bekijken.
Het 1ste deel van de avond bestond uit een terugblik op het afgelopen seizoen. Zowel over hoe het voetbalseizoen voor de vereniging is verlopen, waarbij ook de dierbare leden die ons zijn ontvallen kort zijn gememoreerd. Uiteraard is ook teruggeblikt op het financiële resultaat en de status van de doelstellingen die het bestuur zich vorig jaar heeft gesteld. Daarbij gaat het om de volgende speerpunten:
1. Opstellen van een meerjarig onderhoudsplan

2. Plan voor scenario’s accommodatie en velden

3. Sponsoring in vorm van diensten en producten

4. Inhoud geven aan vrijwilligersbeleid / vacatures

5. Inhoud geven aan Kernwaarde financieel gezond

 

Het bestuur heeft ook verantwoording afgelegd over het financiële resultaat van het afgelopen boekjaar seizoen 2017/2018, wat qua resultaat positief was. Hierbij werd wel een kritische kanttekening geplaatst door de kascontrole-commissie, betreffende het ontbreken van een gedegen controle op de omzet en de marge hierop. Met andere woorden het resultaat op de inkoop en de opbrengst die hier tegenover staat. Dringende advies aan het bestuur om hier de nodige maatregelen voor te nemen. Gebruik van het kassasysteem wordt gezien als de oplossing voor dit probleem.

 

In deel 2 van de avond werd een toelichting gegeven op de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur, naast de alledaagse zaken, nu en in de nabije toekomst mee aan de slag gaat
Deels zijn dit onderwerpen die betrekking hebben op een verdere uitwerking van de bestuurlijke speerpunten. Deels nieuwe initiatieven en projecten:
1. Voortgang gesprekken met de gemeente inzake uitbreiding accommodatie

2. De gezonde sportkantine

3. Sportpark verduurzamen

4. Herinrichting spelershome

 

Bovenstaande punten zijn leuke en nuttige initiatieven om onze vereniging verder te verbeteren en te kunnen ontwikkelen waar nodig om verder te groeien naar het 100 jarig bestaan (2025). Voor de invulling en uitvoering van deze punten is een beroep gedaan op de leden.

Maar ook in de bestaande organisatie is het zeer gewenst dat er nieuwe vrijwilligers bijkomen. In de Wervingscampagne nieuwe vrijwilligers die afgelopen weken op de website en Facebook voorbij is gekomen, vind je hierover meer informatie. De vacatures lopen uiteen van bestuurlijke functie (penningmeester) en commissieleden tot ondersteuning voor het wedstrijdsecretariaat, extra jeugdleiders en scheidsrechters. Maar ook hulp in de keuken is nodig.

 

Na deze globale toelichting door de bestuursleden en een aantal nuttige vragen in de rondvraag door de aanwezige leden, werd na bijna 1,5 uur de avond afgesloten met een hapje en een drankje. 
www.neo25.nl

In memoriam Rien Bax

26 mei 2020
Gisteren bereikte ons het trieste nieuws dat Rien Bax overleden is.   Rien Bax kwam in 1945 als tiener bij onze club, een van… Meer >
 
www.neo25.nl
Zoals bekend is de staf van het eerste selectie-elftal voor volgend seizoen reeds benoemd. En daaropvolgend is nu ook het tweede… Meer >
 
www.neo25.nl
N.E.O.’25 bestaat dit jaar 95 jaar. Dat wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan, Corona of niet. Daarom hadden een paar… Meer >
 
www.neo25.nl

NEO bestaat 95 jaar!

10 mei 2020
  In deze bijzondere tijd waarin iedereen zich aanpast aan het lockdown-leven, valt er toch iets te vieren bij v.v. NEO’25.… Meer >
 
 
 
 
Terug naar boven